Kategorier
Kök & Restaurang

Fördelar med fettavskiljare

Sverige ställer höga krav på att det ska finnas en fettavskiljare inom verksamheter där mycket fett dagligen används. Detta leder till att exempelvis restauranger, cafeér, gatukök, skolbespisningar, förskolor, hotell och äldreboenden måste ha en fettavskiljare installerad – och där denna töms med regelbundna intervaller om vilka anges i samband med installationen. Ett onödigt ont och en form av paragrafrytteri? Långt därifrån. En fettavskiljare är en absolut nödvändighet.

Vad gör då en fettavskiljare? Man kan förklara funktionen genom att peka på att vatten har en högre densitet än fett. Konkret så innebär detta att vatten som spolas i avloppet kommer att fortsätta ut i den kommunala avloppssystemet. Detta medan fett å sin sida kommer att ligga kvar i rören och i ledningarna. Vilket på sikt kan skapa enorma kostnader. Ett fettlager kan täppa till ett rör och skapa stopp. Detta kan i sin tur leda till att röret i fråga spricker och att detta i sin tur medför höga reparationskostnader – och som dessutom kan påverka många människor.

Därför behövs en fettavskiljare

Behövs då detta? Ja, och nu mer än någonsin tidigare. Dels så använder vi mer fett i samband med matlagning än vad vi tidigare har gjort – dels så är vi slarvigare med hanteringen. En stekpanna som använts sköljs av och allting spolas ner i avloppet. Fettet stannar och rören kloggar igen: väljer man en fettavskiljare så går fettet att separera innan det orsakar problem. Utöver att en fettavskiljare sparar pengar så bidrar den dessutom till en behagligare miljö. Fett tenderar nämligen även att föra med sig ganska obehagliga dofter och sådana vill man sällan ha om man exempelvis driver en restaurang eller ett café.

Privatpersoner undantas från reglerna om fettavskiljare, men frågan är om inte detta kommer att ändras i framtiden? Ser man till den ökade användningen av fett i kombination med den slarviga hanteringen av detta i samband med matlagning så skulle många fastighetsägare tjäna på att se över systemet i sina fastigheter. En fettavskiljare och kostnaden för att installera – och skapa rutiner kring regelbunden tömning av en sådan – kan vara blygsam jämfört med exempelvis ett stambyte eller annan åtgärd.